Samples of Sword Mount we produced

1 Katana


2 Katana


3 Aikuchi


4 Katana


5 Tachi


6 Kaiken


7 Katana


8 Wakizashi


9 Cane Sword


10 Aikuchi for Ken blade


11 Katana


12 Katana style mount with Yasume-saya and throat cap


13 Han-tachi style mount


14 Tanto


15 Kikuchi-yari style mount


Home > Information, Sword Mount > Samples of Sword Mount we produced